Miljøsertifisering

FSC er ein global, ideell organisasjon som set standardar for kva som er ein ansvarleg forvalta skog, både miljømessig og sosialt. FSC jobber for å ta vare på verda sine skogar for framtidige generasjonar – for å sikra at me skal ha skog i all framtid. Voss Møbel- og Trevare sikrar gjennom denne sertifiseringa at me fylgjer FCS sine krav og intensjonar. Klikk på biletet for å sjå sertifikatet i full storleik.