Miljøsertifisering

FSC® er ein global, ideell organisasjon som set standardar for kva som er ein ansvarleg forvalta skog, både miljømessig og sosialt. FSC® jobber for å ta vare på verda sine skogar for framtidige generasjonar – for å sikra at me skal ha skog i all framtid. Voss Møbel- og Trevare sikrar gjennom denne sertifiseringa at me fylgjer FSC® sine krav og intensjonar. Klikk på biletet for å sjå sertifikatet i full storleik.