Våre produkt

Vårt fokus er kvalitet og funksjonalitet. Me har moderne maskiner for effektiv produksjon, samstundes som me kan tilpassa produkta til kunden sine behov. Brosjyrar, monteringsanvisningar og FVD-dokumentsasjon finst på produktsidene nedafor.

Skyvedørskarm

Vossakarmen frå Voss Møbel og Trevareverkstad er eit velkjent kvalitetsprodukt som finnest i titusenvis av norske heimar, såvel som i bedrifter og offentlege bygg som Den Norske Opera

Loftstrapp

Fullisolert, energisparande versjon av Ville Tripp Loftstrapp. Trappa har ein 3-delt stige som krev liten plass på loftet. Trinna er sklisikre med tversgåande riller. Trappa er lett å bruke med eit unik fjørstyrt balansesystem, som held trappa nede i utbretta posisjon. Lukeplata er grunnmåla kvit, har skjulte hengsler, som gir ein fin utsjånad, og gjer den lett å male eller kle.

U-verdi: 0,65 W/m²°C

Inspeksjonsluke

VMT integrert inspeksjonsluke er ei underfalsa inspeksjonsluke, med kvitgrunna front. Den består av ei luke med skjulte hengsler og karm somgir ein fin utsjånad. Ei kraftig treramme og pålimte plater på begge sider av luka gjer luka solid. Inspeksjonsluka har 60 mm isolering som forhindrar trekk og varmetap. Vert levert med laus vridar og tetningslister. Både venstre og høgrehengsla. Brosjyre i menyen.

U-verdi: 0,54 W/m²°C

Miljøsertifisert

Voss Møbel og Trevare er sertifisert gjennom den strengaste skogsertifiserings-ordningen i verda. Dette gjev oss tryggleik om at skogane vert drivne på ein ansvarleg måte.

Voss møbel- og trevareverkstad

Voss Møbel og Trevareverkstad A/S produserer loftstrapper, skyvedørskarmer og inspeksjonsluker. Vi leverer til Norge og resten av Norden gjennom våre forhandlarar. Vi skreddersyr løysingar når det trengst, og leverer produkta i ulike treslag, ubehandla eller målt.

Retningslinjer for råvarer og sosialt ansvar

VMT skal i sin råvarebehandling, produktsjon og salg av trevareprodukt syta for at bedrifta vert driven på ei så skånsom måte som mogleg, for miljø og for dei tilsette.